W gminie Bukowina

Gminę Bukowina Tatrzańska noclegi tworzy osiem wsi: na grzbietach i stokach Pogórza Gliczarowskiego rozciąga się Bukowina Tatrzańska, a w jego dolinach leżą Groń i Leśnica, zaś najbardziej na południe wysunięte sąBrzegi. W dolinie Białki, na lewym jej brzegu leży Białka Tatrzańska, a na przeciwnym, należące już do Spisza – Czarna Góra, Jurgów i Rzepiska. Okolice noclegi Bukowina Tatrzańska posiadają swoisty klimat lokalny. Średni roczny …