W Zwierzyńcu

Roztoczański Park Narodowy Zwierzyniec noclegi utworzono w 1974 r. Obejmuje niewielką część pagórkowatego Roztocza Środkowego, przeciętą doliną górnego odcinka rzeki Wieprz. Z 8,5 tys. ha powierzchni parku 93% zajmują lasy. Ich najcenniejsze fragmenty to bory jodłowe i buczyna, zwana przez botaników karpacką. W istocie roztoczańskie jodły i buki przypominają lasy karpackie. Przewyższają je nawet pod względem …